23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (7 / 41)(07)