23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (8 / 41)(08)