23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (9 / 41)(09)