23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (10 / 41)(10)