23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (11 / 41)(11)