23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (12 / 41)(12)