23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (13 / 41)(13)