23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (14 / 41)(14)