23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (15 / 41)(15)