23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (16 / 41)(16)