23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (17 / 41)(17)