23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (18 / 41)(18)