23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (21 / 41)(21)