23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (22 / 41)(22)