23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (23 / 41)(23)