23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (24 / 41)(24)