23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (25 / 41)(25)