23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (26 / 41)(26)