23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (27 / 41)(27)