23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (28 / 41)(28)