23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (29 / 41)(29)