23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (30 / 41)(30)