23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (31 / 41)(31)