23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (32 / 41)(32)