23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (33 / 41)(33)