23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (34 / 41)(34)