23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (35 / 41)(35)