23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (36 / 41)(36)