23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (37 / 41)(37)