23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (38 / 41)(38)