23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (39 / 41)(39)