23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (40 / 41)(40)