23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (41 / 41)(41)