->  Foto 2012 >>> 24.3.2012.: -popunjava se knjižni fond

 

Vid, 24.3.2012.-Jure Ilić danas je dovezao  dodatnih 176 naslova knjiga  čime je nastavio popunjavati knjižni fond župne knjižnice u nastajanju. Kao i predhodne, knjige je njemu darovao Josip Boteri i velika većina je sa posvetom a Jure ih  je sve proslijedio u župu. (foto Marko Marušić)