->  Foto 2012 >>> 1.5.2012.: -na Norilju

 

Na Norilju 28.IV.2012.

Nakon kišnog perioda, zadnjih nekoliko dana temperature su gotovo ljetne. Nakon padalina Norilj je nabujao, priroda se zeleni pa je idealno za fotografiranje. Nekoliko snimaka oko Pristupka i uzvodno do ranča/izletišta restorana "Đuđa&Mate".

Imamo lijepu rijeku samo je trebamo čuvati. (BM)

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

  ranč Đuđa&Mate zarastao Pristupak  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
    Prud