->  Foto 2012 >>> 3.7.2012.: -Izložba "Egipatska zbirka" u Arheološkom muzeju Narone  

Ekipatska zbirka u muzeju Narone

3.VII.2012.-U prostorijama Arheološkog muzeja Narona otvorena je izložba  „Egipatska zbirka“ Arheološkog muzeja u Dubrovniku. Izloženo je 123 predmeta među kojima se mogu vidjeti mnoge figure Egipatskih božanstava, amuleta, skarabeja, posuda, a među njima posebnu pažnju plijeni mumija. Frane Amerling, koji je živio u Kairu, 1872. godine darovao je Domorodnom muzeju u Dubrovniku zbirku staroegipatskih i orijentalnih predmeta. Izložene predmete i plakate sa opisima istih možete pogledati u Arheološkom muzeju Narona. Ista će biti otvorena i tijekom rujna. (Ana Taslak-Prusac)

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge