->  Foto 2012 >>> 2.1.2010.: -Čestitka veslača Neretvanskog gusara

 

s malim zakašnjenjem čestitka veslača Neretvanskog gusara Mateo Vidović i Ante Matić...