Vukovar 17.-18.XI.2013. (100 / 100)(100)
puškostrojnice M84 i M53-garonja (ipred 84-vorke se vidi RBR-ručni bacač raketa