Vukovar 17.-18.XI.2013. (80 / 100)(80)

zajedno sa generalima u koloni je sudjelovala i vukovarka Željka Jurić, poznata po videosnimci uplakane šestogodišnje djevojčice tijekom

odlaska u izbjeglištvo zajedno sa obitelji nakon pada grada 18.11.1991.godine.