->  Foto 2013 >>> 3.4.2013.: -Logo Udruge mladih Vid

 

Od Marija Bukovca iz Udruge mladih Vid dobili smo logo udruge. Autor je Ivan Vučić-Župan