11.brudetijada u Opuzenu 27.7.2013. (21 / 25)Brudetijada (21)
degustacija vina VolareviŠ (Radino)