->  Foto 2022 >>> 24.4.2022.: -Mali Uskrs na Dragoviji

Mali Uskrs na Dragoviji 24.04.2022.

Lijep proljetni nedjeljni dan privukao je mnoštvo župljana i iseljenih dragovinjaca na svetu misu koja se tradicionalno na Mali Uskrs slavi na Dragoviji. Mali ili Mladi Uskrs, Bijela nedjelja ujedno i blagdan Božanskog Milosrđa je osmi dan po Uskrsu. Bijela nedjelja po bijelim haljinama u koje su se odrasli novokrštenici oblačili kod uskrsnog bdjenja na dan svog krštenja i nosili ih tijekom cijelog tjedna, da bi ih u nedjelju nakon Uskrsa, odlagali. Tako i danas djeca na krštenju dobivaju simbolički bijelu haljinicu. Ova pobožnost nas povezuje s Raspetim Kristom iz čijeg je probodenoga boka potekla krv i voda za spasenje svega svijeta.

Za vrijeme svoga viđenja 22. veljače 1931. imala je sv. Faustina mistično iskustvo u kojem je vidjela Milosrdnoga Isusa. U tom gledanju zamijetila je da iz njegova srca izlaze dvije zrake: crvena i bijela, te je čula poticaj da dadne naslikati upravo takvu sliku Milosrdnoga Isusa i da ta slika bude slika štovanja. Ovaj navod iz Dnevnika sv. Faustine Kowalska (1905.-1938.), bio je poticajem papi Ivanu Pavlu II. 2000. god. za proglašenje Nedjelje Božjega milosrđa na 2. vazmenu, uskrsnu nedjelju.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge