->  sport i udruge -> Mačkari >>> Foto 2006: Uređenje "Pilićare"


Vidonjski Mačkari uređuju objekat bivše pilićare (iznad škole) gdje će se održati maskenbal