->  Sport i udruge -> Ma?ari >>> 2019. Završni mačkari u Vidu

Zavrsni mackari u Vidu 6.3.2019.

Nakon deset dana zavr?ile su ovogodi?nje pokladne svečanosti. Sukladno tracdiciji na Velikoj rivi odr?ano je suđenje Marku Krnjevalu koji je nakon po?tenog suđenja progla?en krivim za sve nedaće koje su kroz zgode i nezgode zadesile mi?tane. Slijedilo je čitanje Markove ostav?tine vidonjskome puku, svakome po zasluzi, uz odu?evljenje razdraganog puka. Na kraju je kao ?to to biva Marko odveden na strati?te gdje je spaljen. Potom je mogla početi i zabava, do ponoći je nastavljen program uz muziku u?ivo i ples mačkara i "civila". Mačkarski odbor pripremio je obilje ića i pića koje se dijelilo besplatno. Negdje oko 22 sata počela je padati ki?a nakon dugo vremena ali se to pod ?atorom nije ni osjetilo. (Na?alost, fotogalerija nije cijela jer je dio zadnjih slika zbog havarije memorijske kartice fotoaparata nepovratno izgubljen.). Kako vremena prolaze tako se i tradicija nadopunjuje i mijenja. Po pričama na?ih starih, prije 50-ak i vi?e godina mačkare su se u ?upi odr?avale u Vidu gdje bi se sjatile mačkare iz cijele ?upe (uključujući i Dragoviju dok nije iseljena) i obli?nje Hercegovine. A na Kekavici se plesalo kolo ?to je bio jedini vid zabave mlade?i u to vrijeme. Do Domovinskog rata, na zavr?ne poklade Kekavica i velika riva bile su pune svijeta. Program čitanja ostav?tine i ostalih zezalica je trajao vi?e sati. Iako ?aljive, nekima su i smetale pojedine krnjevalske "bockalice". Na?alost, rat je poremetio brojne običaje i tradicije, oprostila se i generacija koja je to godinama vodila i osmi?ljavala. Iz tog vremena pamte se i "bukara?i". Tijekom rata nekoliko godina se mačkari nisu niti odr?avali. Poslije se poku?alo animirati mlađe. Malo po malo i to je krenulo, nije vi?e bilo kao prije. I Pruđani su krenuli sa svojim krnjevalom i zabavama preuzev?i tako primat zbog adekvatnog mjesta (u zatvorenom prostoru u ?koli) pa je tako bilo "in" otići u Prud zadnju večer na zabavu dok je u Vidu je nekoliko dana ranije jedno vrijeme u Pilićari odr?avan maskenbal  tako da se mo?e reći da su se ova dva mjesta nadopunjavala.  Kako se zabava u Pilićari razvodnila i to je nestalo a zavr?ne mačkare sa zabavom zadnjih godina odr?avaju se istodobno u Vidu na rivi pod ?atorom i u Prudu u ?koli.                Ovogodi?nja zabava i suđenje Krnji odr?ano je također i u Prudu uz vatromet >>> 60 foto.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge