->  Vid >>> Obrazloženja imena ulica

OBRAZLOŽENJA

prijedloga imena ulica u Vidu:

ANTE TASLAKA

Jedini mještanin koji je poginuo u Domovinskom ratu, ulica u kojoj su živjeli njegovi preci i u kojoj je njegova obiteljska kuća.  Predviđena ulica bi bila najduža u mjestu i kroz nju se odvija gotovo 70 % života mjesta, svojevrsna "žila kucavica". Počinje od kuće Joška Vučića i Jakova Bukovca s jedne strane te preko Doca, Križa i Strane do Kešinova briga.

 

BILA VLAKA

Ulica koja s Kešinova briga ide prema Ograđu. Sada makadamska i nenaseljena, a ime je izvedeno prema nazivu za predio kojim prolazi.

 

BRIG

Ulica koja počinje ispod Markota, između kuća Tonija Grgića i Jakova Vučića i proteže se prema sjeveru gdje bi kod toponima Žensko vrilo trebala biti spojena sa županijskom cestom Metković–Bijača (BiH) i u planu je kao novi široki ulaz u Vid. Ime je izvedeno prema nazivu predjela kojim prolazi.

 

BRNASI

Ulica između kuće Ante Sutona na sjeveru i Nikole Brnasa na jugu prolazi kroz Brnasove kuće prema čemu je i dano ime.

 

CARLA PATCHA

Izvrstan arheolog koji je davne 1907. napisao prvu monografiju Narona  i time nakon mnogih putopisaca prvi ozbiljno pisao o antičkom lokalitetu u našem mjestu. Njegov znanstveni rad i danas je temelj  istraživanja na ovim prostorima. Njemu je u počast najstariji dio mjesta i dio koji je jedna cjelina, a proteže se od kuće Ive Volarević na Docima preko starih Sutona, Kešinovih,  Plećaševih, Brnasovih konoba do Borasa.

 

DOMAGOJEVE  SKALE

Skale uz sjeverne naronitanske  bedeme koje izlaze kod spomenika kneza Domagoja, a planira se  uz iste izgraditi skulpture Domagojevih strijelaca.

 

Dr. FRANJE TUĐMANA

Ulica koja počinje kod toponima Grad, proteže se prema Markotama i skreće preko Briga do spomenika knezu Domagoju. Prvi Hrvatski predsjednik tim putem je prolazio prigodom otkrivanja  spomenika knezu Domagoju, povijesna osoba, povijesni trenutak za ovo mjesto.

 

GOSPE SNJEŽNE

Ulica koja se proteže velikim dijelom mjesta a vodi prema župnoj crkvi koja je posvećena Gospi Snježnoj, patronu naše župe. Ulica počinje od kuće Andrije Šiljega preko Jurišina do crkve. Imenom bi se svjedočila vjerska privrženost mještana.

 

GRADINA

Ulica  prolazi kroz područje Gradine, ali zbog neprekidnosti i broja kućanstava prelazi i dijelom kroz Lenjak. Počinje na Križu i kuće Ivana Beša preko kuće Vučića do kuća Pere Vučića i Kleme Ramića.

 

HRVATSKIH MUČENIKA

Ulica na spomen svih mještana koji su na bilo koji način nastradali zbog svog domoljublja, a ujedno ukazuje na nacionalno ozračje koje je uvijek bilo izraženo. Dio kojim se proteže zove se Put groblja, ujedno simbolično pokazujući gdje se najčešće završavao put onih koji su mislili i djelovali hrvatski. Ulica se proteže od kuće Marinka Ramića i uzbrdo do groblja.

 

KNEZA DOMAGOJA

Od 1997. u Vidu je i spomenik knezu Domagoju, još jednom simbolu ovoga mjesta. Ulica se proteže od kuće Miroslava Talajića do sjevernih bedema te stazom od mrtvačnice završava kod spomenika. Ulica  za sad nijea asfaltirana i nije inženjerski probijena u punom profilu.

 

KOMORAČEVAC

Ulica koja počinje na Orepku i prolazi prema Crnom docu  preko Komoračevca. Ulica nenaseljena i neasfaltirana, a s obzirom na atraktivnost, nakon  urbaniziranja, vjerojatno nova građevinska zona.

 

LENJAK

Područje kojim se proteže se zove tako, a ulica počinje od kuća Krstičevića i Pere Petkovića do Pere Ilića i Mate Vučića na vrhu.

 

MALA RIVA

Pučki naziv za prostor sa sjeverne strane mosta zaokružen još rijekom Norin, kućama Vučića i Sutona.

 

MARKOTE

Područje starih kuća koje se tako zovu,  a počinje od parcela Pere Borasa i Živke Markote, prolazi kroz Markote i izgledno je da će se širiti nad Tuzibeljom.

 

MELKINA

Ime ulice dano prema legendarnom lovcu i ribaru koji je sinonim načina življenja u ovim krajevima. Ulica prolazi ispred njegove stare kuće, koja je zoran primjer kuća prije stotinjak godina. Počinje od kuće Marka Kešine do Ante Volarevića.

 

NORINSKI MOST

Most koji spaja obale rijeke Norin na ulazu u mjesto, ime dobiva prema rijeci koja je utjecala i još utječe na način življenja u ovom mjestu.

 

ORAPAK

Područje ispod Kešinova briga, nenaseljeno ali sigurno jedno od najatraktivnijih područja kojim će se pozabaviti urbanisti. Cesta probijena inženjerski, neuređena i neasfaltirana.

 

PLIVOR

Prostor s južne strane prije mosta na lijevoj obali rijeke Norin,  nasut i predviđen za parkiralište sa športsko-rekreacijskim sadržajima.

 

POD GAJEM

Ulica koja je zamišljena kao zaobilaznica i protupožarni put, inženjerski probijena, neuređena i neasfaltirana. Prolazi od Markota na Brigu do Bile vlake, ispod šume koja se zove Gaj.

 

PRISTUPAK

Pučki naziv za sjeverni ulaz u mjesto, ulica počinje od  sjevernih bedema do kuće Marušića. U cijelosti je na trasi županijske ceste Metković-Bijača (BiH).

 

PUT GRADA

Ustaljen naziv za dionicu   županijske ceste koja počinje od kuće Nikole Ramića do Pošte pokraj  sjevernih bedema. Grad je toponim najvećega  očuvana dijela  sjevernog bedema.

 

PUT LUKE

Dijelom inženjerski probijen put a dijelom stara staza koja se proteže od Briga do toponima Luka. Zbog vjerojatne buduće gradnje predlaže se ovo ime.

 

SKALE EREŠOVE KULE

Erešova kula jedan je od simbola Vida i neizostavna destinacija svih posjetitelja mjesta, djelo don Bariše Ereša, sagrađeno na bedemima antičke Narone. Skale koje prolaze uz nju, od Križa do župne crkve, logično je i da nose njezino ime.

 

STRANA

U narodu ustaljeni naziv za jugozapadno  područje  ispod župne crkve, ulica obuhvaća sva kućanstva od kuće Drage Ereša, preko Matića, Sutona i Beša do Plećaša.

 

SVETOGA VIDA

Ulica koja počinje od županijske ceste, prolazi uz crkvu posvećenu  svetom Vidu i ponovo se vraća na županijsku cestu prije mosta.

 

ŠKOLSKA

Ulica kojom se ide prema mjesnoj školi, a počinje od Križa i spušta se do škole i Športskog centra.

 

TRG NARONA

Središnji dio mjesta, u narodu poznatiji kao Kekavica, s obzirom na značenja Narone glede prosperiteta mjesta, a i  onoga po čemu je ime poznato gotovo diljem svijeta, te zbog jedinstvena muzeja koji će nositi isto ime, logično je da trg nosi ime Narona.  Trg je okružen kućama Sutona, Vučića, Đuđe i Mate, Ilića, Bukovca ,Vučića, Ilića, Muzeja Narona, Bukovca, i Marušića.

 

TUZIBELJ

Poznati toponim, ustaljeno ime za zapadni dio mjesta. Ulica se proteže od Klobučića obuhvaća Ilijiće, Šiljege i spaja se s ulicom dr. Tuđmana na Brigu.

 

VELIKA RIVA

Pučki naziv za prostor s  južne strane mosta zaokružen rijekom Norin, kućom Pejar, restoranom Đuđa i Mate i kućom Ramića.

  

ZETOVSKA

Novonastala ulica prethodnom urbanizacijom, za koju se ustalilo ime proizašlo iz zasnivanja obitelji muškaraca oženjenih Vidonjkama koji su tu  izgradili kuće i nastanili se. Ime ulice odaje vidonjsku toleranciju, a i svojevrsna je oda ljubavi  jer su se zbog iste odrekli svoga prebivališta i nastanili ovdje. Proteže  se od kuće Zdenke Bezera  do zapadnih bedema.