->  Župa Vid ->  FOTO-sakramenti >>> KRŠTENJA 2004.: Roko Markota

Vid, 10.listopada 2004.:

Željko (Žarke i Jele) i Martina (r. Marušić) Markota krstili su malog Roka.         

      Kumovali su Ljiljana Markota (rođ. Ćopo) i Mario Jovica

foto: Ivan Marušić