->  Župa Vid ->  FOTO-sakramenti >>> KRŠTENJA 2005.: Nikola Vučić


Vid, 15.5.2005.g.;

Krštenje Nikola Vučić (otac Željko-Ambro i majka Miranda rođ. Obradović)

kuma Kristina Šiljeg i kum Branko Markota-Torta