->  Župa Vid ->  FOTO-sakramenti >>> KRŠTENJA 2008.: Mirko Jurišin i Lucija Boras

 

Krstenja Mirko Jurišin i Lucija Boras
Vid, 6.4.2008.g. foto Branko Markota

U župnoj crkvi kršteni su Mirko Jurišin Joška i Janje. Kumovali su Tomislav Bukovac i Ana Sanjko i

Lucija Boras Šimina i Ivane. Kumovali su Joško Volarević-Garo i Ivana Kaleb.

klikni za uvecanje

klikni za uvecanje

klikni za uvecanje

klikni za uvecanje

klikni za uvecanje

klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje
klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje klikni za uvecanje

klikni za uvecanje

obitelj Boras

s kumovima

klikni za uvecanje

dva djeda...

klikni za uvecanje

tri generacije Borasa

klikni za uvecanje

obitelj Jurišin

sa kumovima

klikni za uvecanje

djed i baka Obrvan

 s unucima