Udruga za ocuvanje tradicijske bastine DRAGOVIJA

 

 

SPORT
MNK Vid

RANIJI SPORTSKI DOGAĐAJI:

Ženski MNK Vid
Turnir Joško Beš
Turnir Ante Taslak
 
UDRUGE/sekcije
Domagojevi gusari
Mačkari

Domagojevi

strijelci

Mladi Vid

Udruga

Dragovinjaca

Udruge koje su nekada djelovale:

KUD Župa Vid

Bračni parovi Vid

->  Sport i udruge >>> Udruga Dragovinjaca

 

Udruga za očuvanje tradicijske baštine

DRAGOVIJA

 

Dana 15.11.2008 u staroj obnovljenoj kući obitelji Augustina-Nikole Marevića na Dragoviji okupilo se dvadesetak osoba porijeklom sa Dragovije ili okolnih zaseoka koji su gravitirali tom danas iseljenom mjestu, sa nakanom da osnuju Udrugu za očuvanje tradicijske baštine DRAGOVIJA.

>>> POGLEDAJTE SLIKE

Augustin-Nikola Marević i Ivica Muslin Čiča već dulje vrime rade na pripremi ovog dokumenta tako da se na samom sastanku kojem su nazočili još: Mate Volarević, Ilija Marević, Zvonimir Plećaš, Branko Plećaš, Mate Taslak, Mate Musulin, Ante Musulin, Branko Prusac, Vice Musulin, Filip Plećaš, Nedo Musulin, Ljubica Marević, Pero Volarević, Davor Taslak, Marko Marušić, Ivan Volarević, Viktor Vito Plećaš, Joško Volarević i Marinko Volarević brzo pristupilo osnivanju Udruge, usvajanju Statuta i izbor tijela Udruge. Osnovni ciljevi Udruge temeljem  Članka 7. Statuta su:

Ciljevi Udruge

Ciljevi osnivanja Udruge su, kao što kaže i sam Statut: zaštita, očuvanje i razvoj gospodarskih, ekoloških, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, športskih i rekreacijskih, informacijskih i drugih interesa sela Dragovije, Ograđa, Podgreda, Crnog Doca, te utjecaj na donošenje odluka za ostvarivanje istih. Provodi i promiče u radu s djecom i mladeži. Obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom
Djelatnosti kojima će udruga pokušati ostvariti navedene ciljeve su:
* uređenje i održavanje: lokalnih putova, izvora i spremišta pitke vode, te ostale infrastrukture
* uređenje i održavanje javnih objekata i površina uz iste
* utjecaj na svijest ljudi o potrebi očuvanja prirodnog okoliša te organiziranje i provođenje                            akcija u tu svrhu
* povezivanje s udrugama istih ili sličnih interesa i područja djelovanja
* uspostavljanje ravnoteže između dostignuća suvremene civilizacije i postojeće baštine
* organiziranje: proslava važnih nadnevaka, tribina, okruglih stolova i drugih javnih skupova
* poticanje aktivnosti seoskog turizma i proizvodnju ekološke hrane.
* izdavačka djelatnost i izrada suvenira
* utjecaj na zakonodavstvo

 

Za predsjednika Udruge jednoglasno je izabran Ivica Muslin Čiča, dopredsjednika Viktor Plećaš Vito a tajnika Ivan Volarević. Ostala tijela Udruge čine još , Upravni odbor; uz predsjednika i dopredsjednika, Mate Taslak, Davor Taslak Đuđa, Branko Prusac, Ilija Marević, Branko Plećaš Brana, Mate Muslin i Željko Brečić, a Nadzorni odbor Mate Volarević, Augustin- Nikola Marević i Filip Plećaš.

 

Nakon zavšetka rada osnivačke Skupštine prisutni su uz bogatu trpezu i vino nastavili „vjećati“ do dugo u noć. Većina ih je ostala i noćiti u obnovljenim kućama na Dragoviji.

MM