->  Vid -> Spomenik Knezu Domagoju među 200 naj-skulptura

 

UMJETNOST NA OTVORENOM UGLEDNI BRITANSKI IZDAVAČ
THAMES&HUDSON U KNJIGU UVRSTIO DVOJICU HRVATSKIH AUTORA

Stepinac i knez Domagoj među
200 naj-skulptura

piše Hana LETICA

U knjizi “Destination Art”, nami jenjenoj “land artu” i skulptura ma na otvorenom, koju je tiskao ugledni britanski izdavač Thames&Hudson, uvrštena su dva djela hrvatskih autora. Prva je skulptura Alojzija Stepinca u Tanzaniji, a druga kneza Domagoja u borbi s Mlečanima u Vidu kod Metkovića.
Među 200 masivnih radova na otvorenom sa svih krajeva svijeta autorica Amy Dempsey uvrstila je djelo Ivana Klapeža iz Košuta kod Sinja, kipara koji već niz godina živi u Londonu gdje predaje skulpturu na Royal Academy of Arts. Klapežov brat Dražen već je godinama katolički misionar u Tanzaniji te je u povodu dvadesete obljetnice bratova boravka u Africi Ivan počeo klesati lik Stepinca.


U knjizi je i rad Stjepana Skoke, profesora skulpture na Umjetničkoj akademiji u Širokom Brijegu, iz 1997. godine, koja donosi scenu pobjede kneza Domagoja nad Mlečanima, a nalazi se na brežuljku u Vidu kod Metkovića.

 

SLOBODNA DALMACIJA, 22.rujna 2006.godine